TRALAJ LAJ LERO

Uvod: Kako se lahko prebudimo in razgibamo? Takole!

REFREN: TRALAJ LAJ LERO, TRALAJ LAJ LERO,
TRALAJ LAJ LERO LERO LERO LAJ.
TRALAJ LAJ LERO, TRALAJ LAJ LERO,
TRALAJ LAJ LERO LA LAJ, PARAM PAM PAM.

1. Z desno roko enkrat plosknemo po desni nogi in levi rami.

REFREN: TRALAJ ….

2. Sedaj pa z levo roko enkrat plosknemo po levi nogi in desni rami.

REFREN: TRALAJ …

3. Z desno roko dvakrat plosknemo po desni nogi in dvakrat po levi rami.

REFREN: TRALAJ …

4. Sedaj pa z levo roko dvakrat plosknemo po levi nogi in dvakrat po desni rami.

REFREN: TRALAJ …

Vmes: Globoko vdihnimo in izdihnimo

5. Z obema rokama dvakrat plosknemo po nogah, enkrat plosk z dlanmi in enkrat tlesk s prsti.

REFREN: TRALAJ …

6. Dlani sklenemo pod brado in se zibamo v ritmu naprej in nazaj.

REFREN: TRALAJ …

Vmes: Še enkrat vdihnimo in izdihnimo.

7. Bravo! Za konec vse vaje po enkrat ponovimo in združimo skupaj.

REFREN: TRALAJ … Konec: PARAM PAM PAM 3x