BONTON

Je ljubezen zažarela, 
fantka Tineta je ujela, 
punčko z lepimi očmi  
osvojiti se želi.

Mali Tine se oblači, 
z manekenom se enači, 
vse je prima, to se ve, 
ogledalo mu pove.

Hitro je prebral bonton, 
da bo randi super špon 
vzel očetu je parfum, 
za poljubček zbral pogum.

Je ljubezen zažarela, 
tudi punčko je ujela, 
osvojit' je Tine znal,  
ker bonton je ves prebral. 

Mali Tine se oblači …

Hitro je prebral bonton …

Glasba in aranžma: Jani Lipičnik 
Besedilo: Mojca Pavlič